Er irritert på direktoratet

Vegsjefen og styreformann i bomselskapetmisliker at Vegdirektoratet ikke tar hensyn til lokale krav om atfolk på Figgjo og Grannes må få kjøre gratis gjennom bomringen nårde skal til sentrum.