- Eksperimenterer med barn

Foreldre med barn ved Madlavoll skole er kritiske til skolens måte å dele inn klasser på. De mener metoden gjør barna utrygge.