• Rådmann Inger Østensjø(til høyre) har klart sitt forslag i juni. Ordfører Christine Sagen Helgø (H) og resten formannskapet behandler saken den 12. juni, bystyret den 16. juni. Lars Idar Waage

Stavanger: Mindre til barn og eldre

Dyrere SFO? Økt pris på sykehjemopphold? 120 -140 millioner kroner skal spares inn. Å øke egenbetalingene er ett av tiltakene rådmannen nå vurderer.