• Noen av kollegene til døve Gry Nilsen har lært seg noen ord og fraser på tegnspråk. Når tolkene fra tjenesten "Tolk på arbeidsplass" ikke er til stede, går det ellers mye i skriving på post-its og Ipad. Jarle Aasland

Gry har tolk på jobb

Gry Nilsen er døv. Hun får hjelp av tolk på jobben i regnskapsfirmaet, når det er behov. Ellers klarer hun seg godt alene, ved hjelp av post-its og lesing på kollegenes lepper.