• Næringslivet i Time, her anført av arkitekt Reier Carlsen, vil plutselig både finansiere, restaurere og drifte denne villaen på rådhusplenen som kommunen har vedtatt skal rives. Rådhuset ligger til høyre. Foto: Geir Sveen

Direktørvillaen kan reddes på overtid

Mens gravemaskinene når som helst kan rulle inn på rådhusplenen og rive Time kommunes egen villa, lanseres en ny løsning i den omstridte hussaken.