• Slik ser arkitektene for seg hvordan Øglændkvartalet, en 8 mål stor eiendom, kan dels forvandles, dels bevares midt i Sandnes sentrum. Planen omfatter totalt 25.000 kvadratmeter med hotell, butikker, bevertningssteder, kontorer og leiligheter. Til venstre for jernbanelinjen er parkeringshuset og Kvia-eiendommen for lengst revet for å gi plass til Støperikvartalet. (Illustrasjon: Link Arkitektur)

Slik vil Otium forvandle Langgata

Nytt hotell i 9 etasjer og 100 leiligheter – omkranset av butikker, kafeer og spisesteder. Slik vil eiendomsutvikleren Otium gi gågata i Sandnes et løft.