Flere unge får sosialhjelp i Gjesdal

Årsaker som går igjen er økt rusmisbruk, sosiale problemer og mangel på skoleplass blant personer under 25 år.