Krever ny etterforskning av Tengs-saken

Forsvarerne til Birgitte Tengs' fetterkrever at drapsetterforskningen blir gjenopptatt.Privatetterforsker Harald Olsen har lagt fram en rapport som pekerpå fem mulige gjerningsmenn.