Stavanger får nyskutt bjørn og ulv

Flere av de gamle, utstoppede dyrene ved Stavanger Museum får avløsning. Ny ulv, bjørn, gaupe og jerv er snart på plass i montrene. Men ikke alle gleder seg over tildelingen.