Dømt for rasistisk vold

Stavanger byrett er ikke i tvil: De tre ungestavangermennene må i fengsel for vold og trakassering avtilfeldige utlendinger.