Føler oss forfulgt

Stein Edvardsen, leder av Norges Baseforbund, er trøtt og lei av spekulasjoner om at basehopping fra Kjerag vil bli forbudt. Han mener det er media som har skylden for at det fokuseres på ulykkene som skjer under utøvelsen av ekstremsporten.