• Morfar Magnus Fuglestad er glad for at Magnus Mæland og familien er hjemme igjen.

Lite terrorfrykt på Sola

Morfar Magnus Fuglestad var glad for å se at barnebarnet Magne Mæland og familien kom seg trygt hjem fra Bulgaria.