• Jorunn Lovise Husan (dirigent) og pikekoret sang under gudstjenesten i Domkirken julaften 2013. Jarle Aasland

Her er alle gudstjenestene i Stavanger

Julen er høytid i kirkene. Aftenbladet bringer deg oversikten over gudstjeneste i julehelgen.