• Villmarkscampen i Brekko vil få enda flere gapahuker som folk kan benytte seg av.

Ny villmarkscamp i Brekko

Klatreskog, tusleløype og gapahuker med tilhørende grue. Jæren Friluftsråd gir gass for en ny villmarkscamp i Brekko.