• Det er en dårlig idé å innføre en regel over hele landet om at ingen får gå på sosiale medier i skoletiden, mente kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen etter å ha lyttet til elevene i 2STA på Randaberg. -Det må være på den enkelte skole i så fall, sa han. Anders Minge

Klassens time med overlærer Isaksen

Er det en god idé å blokere alle sosiale medier i skoletiden? spurte Torbjørn Røe Isaksen. Ja, mente flere av elevene i 2STA da kunnskapsministeren tok regien i klasserommet på Randaberg. Men lærere er mot.