• Fride Solbakken kan heretter ikke representere Ap i fylkestinget. Hun vil nå stille som uavhengig representant. Jonas Haarr Friestad

Fride Solbakken må ut av Ap

Fride Solbakken får ikke lenger fortsette som fylkestingsrepresentant for Ap.