Misbrukte brorens navn

Han var rusmisbruker og i konstant pengeknipe. Til slutt misbrukte han også sin brors navn.