• Alle i bystyret stemte for Karl W.Sandvig (med briller til venstre) sitt forslag. Her ser du Bjarne Kvadsheim (Sp) med handa i våret (i midten) og Torfinn Ingeborgrud fra Miljøpartiet de Grønne (nærmest). Jonas Haarr Friestad

300 000 lass stein og grus til Jåttåvågen

Bystyret frykter at det blir mye "støy, trafikk og støv" for folk som bor i Jåttåvågen når store steinmasser skal fylles ut i de såkalte "Dokkene".