• Nora Haugen regner ut mattestykker mens lærer Gerd Inger Moe følger med. Pål Christensen

Pressede lærere viste frem gode resultater

Lærerne på Smeaheia har klare meninger om forkortet ferie og prestasjonsbasert lønn. Da Kunnskapsministeren var på besøk viste de frem det de er gode på.