• Thorbjørn Fuglestad i Arkitektkontoret Vest har snart tegnet "halve" Storgata - fra basen her ved innkjøringen til Brynes hovedgate. Geir Sveen

Må alle på Bryne ha 30 kvm terrasse?

Se til London og New York. Der yrer det av liv i parkene? Hvorfor?