• Høyres opposisjonsleder Thor Magne Seland, til høyre, er stort sett enig med ordfører Stanley Wirak (Ap) og Aps gruppeleder Annelin Tangen: Sandnes skal ha bompenger for å finansiere ny vei til Sandnes øst. Helene Andreassen

Høyre-sjef mener noen har en agenda

Opposisjonsleder og ordførerkandidat Thor Magne Seland (H) ber samferdselssjefen i fylket glemme alle forslag om å droppe vei til Sandnes øst i bompengepakken og redusere utbygging.