Innbrudd og tyveri i Hillevåg

Tyven skal ha brutt seg inn i en kjeller på en enebolig og stjålet en ny sykkel.