Ventar to bud på folkehøgskulen

To interessentar vil i løpet av veka gi bod på eigedommen til Ryfylke Folkehøgskule. Ingen av desse to er frå Rogaland, opplyser Hallvard Bakka, styredmedlem i folkehøgskulen.