By til by på ein time med bil

Litt over ein time vil det ta å køyra bil frå Stavanger til Haugesund i 2010. Dette kan bli kvardagen etter at Rogfast, tunnelen under Boknafjorden, står ferdig i 2008 eller 2010.