• Det er for mange representanter i Stavanger bystyret. Hvert fall etter ordfører Christine Sagen Helgøs smak. Nå skal hun og resten av bystyret drøfte makt, politisk organisering og demokrati med sikte på innføring av en mulig ny styreform. Lars Idar Waage

Topptungt angrep på bystyret

Byens to mest profilerte politikere refser bystyret i Stavanger for avtalt spill og overflødige politikere. Misnøyen kan presse fram en kostbar maktrevolusjon i 2015.