• Just Salvesen jobber som ungdomsprest og opplever at bruk av pornografi er et svært aktuelt tema. Han vil at ungdomslederne i kriken skal lære mer om dette.

- Konfirmantene må få vite mer om porno

Ungdomsprest Just Salvesen mener at pornografi må få større oppmerksomhet i konfirmasjonsundervisningen.