• Christian Wedler (t.v.) og Kari Raustein, begge i Frp. Jarle Aasland

Reaksjoner på rapporten

Reaksjonene lar ikke vente på seg etter at Rogaland Revisjon har sluppet rapporten om friområdeprosjektet.