• Jonas Haarr Friestad

Ingen nåde for bonden på Lierdal

Formannskapet vedtok å ekspropriere Lierdal gård på Tasta torsdag, men vil tilby dagens grunneier å holde beitende sauer på jordene i 15 år. Det kan bli dyrt.