• Kåre Strand tek likevel ikkje spranget til Hå.

Kåre Strand blir i Klepp

Kommunalsjef Kåre Strand i Klepp skal likevel ikkje leia utbygginga av det store utbyggingsområdet Stokkalandsmarka i Hå.