Jurister uenige om hemmelige siktelser

Jurister er uenige om Stein Viksveen har krav på å få innsyn i sin siktelse. Advokat John Christian Elden viser til Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Professor Jørgen Aall mener siktelsen kan være hemmelig inntil det blir tatt ut tiltale.