Helljesen begjærer fullt innsyn

Stein Viksveens advokat Atle Helljesen begjærte i Oslo Forhørsrett i formiddag øyeblikkelig innsyn i alle de dokumenter retten har fått i forbindelsemed spionsiktelsen mot Viksveen.