Millioner redder gammel fraktebåt

TAU: Riksantikvaren har bevilget 2,0 millioner kroner til restaurering av en gammel sliter i Ryfylke. Lenge har båtinteresserte på Tau jobbet for å ta vare på M/K «Idsal». Kutteren ble bygget i England i 1874. Den hadde en omskiftelig tilværelse blant annet med sildefiske ved Island. Til Norge kom båten rundt århundreskiftet.