• Ordførar Mons Skrettinglaned (H) peikar mot dei nye utbyggingsområda i Stokkalandsmarkene. Her på uproduktiv jord sør i Hå, skal framtida byggjast. Pål Christensen

Hå flytter vekst til Stokkalandsmarka

Hå vil ikkje venta på at lausare taumar frå ny regjering skal gi rom for å byggja meir rundt tettstadene. Dei vil ha kommuneplanen gjennom no.