Lite til barn mer til eldre

Sandnes bruker mindre penger på grunnskole, barnehager, helsetjeneste, sosialkontor og barnevern enn andre norske kommuner.