Nok lærere i Rogaland

Nedgangen i antall søkere til lærerjobber har snudd. Stort sett hele fylket opplever større interesse fra søkere.