Også rom for musikklinjen?

BJERGSTED: Opplæringsutvalget i Rogaland er positive til at en videregående skole for kunstfag, musikk, dans, drama og andre kreative fag får plass i Bjergsted.