Gjesteplasser for småbåter

Ved ferjekaien på Fogn er det nå avsatt plass til småbåter som er på besøk.