Det hjalp å streike

Førskolelærerne er fornøyde etter årets lokale forhandlinger. De har fått gjennomslag for prinsippet de streiket for i sommer.