Ennå for varmt i kjøledisker

Dagligvareforretninger i Rogaland er blitt flinkere til å holde lav temperatur i kjøle— og frysedisker. Likevel er det bare tre av 53 butikker som fyller kravene fullt ut.