- Kommunen har rasert kaien i Saudasjøen

Ein kaitarm på 13 meter er igjen av offentleg kaiplass i Saudasjøen etter at eit byggjefirma kjøpte kaien til bustadføremål.