• Den globale forsyningssituasjonen for korn kan bli mer anstrengt. I Norge er kornarealene og kornproduksjonen markert synkende. Pål Christensen

- Norge trenger ett års kornlager

Fallende norsk kornproduksjon, kombinert med økt framtidig import-usikkerhet, taler for snarlig å gjeninnføre beredskapslagring av korn, hevder fersk rapport.