• Havanna-senteret, t.h. står i fare hvis Skippergata skal utvides for å gi bedre plass til kollektivtrafikken, skrev Aftenbladet i mars 2012. I stedet står nå husrekken til venstre i Skippergata i fare. Jon Ingemundsen

- Hele husrekken bør bevares

Husrekken i Skippergata er sjelden i Sandnes og har stor kulturhistorisk verdi, mener byantikvar Gro Persson i Sandnes kommune. Hun liker forslaget om en mini-Maihaug for historiske bygninger som må vike.