Kostbar nasjonalpark

Preikestolen Nasjonalpark kan årlig koste om lag 80 millioner kroner i tapte kraftinntekter.