• Birgit Hadland (100) har aldri satt maken til uvær på Jæren. Arnt Olav Klippenberg

Birgit (100) måtte bæres ut på ryggen til en brannmann

Birgit Hadland (100) har aldri opplevd maken til uvær på Jæren. En brannmann bar henne på ryggen ut av vannmassene. Nå sier hun at flommen viste hva som virkelig bor i folk på Vigrestad.