Lokale vassdrag gir svar på kalking

Vassdragene i Dirdal og Frafjord skal gi forskerne svar på hvordan laksen reagerer på kalking.