2.700 må gå

Posten Norge vil redusera arbeidsstokken med totalt 2.700 medarbeidarar i omorganiseringa som for alvor startar første kvartal neste år. I Rogaland blir mellom 100 og 150 tilsette råka av nedbemanninga.