Ordførerne vil la byene ese ut

Lokale politikere vil ikke tenke luftigetanker om byutvikling. De vil ha byvekst ut fra eksisterendesentra.