Færre bor på asylmottak

Ved utgangen av 2014 bodde 14.400 personer på asylmottak. 23 prosent av disse har utreiseplikt.