• Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa må kutte i årets budsjett som følge av den tapte rettssaken om Statens hus. Dette bestemte Stortinget torsdag. NTB Scanpix

Tapte rettssak - må kutte 5 millioner

Fylkesmannen må kutte 5 millioner etter den tapte rettssaken om Statens hus. Det får konsekvenser.