• Den nye og den gamle tid side om side i Stavanger under utprøving av Redningsselskapets nye skøyte RS "Sjømann" i fjor. RS "Ryfylke" til venstre og RS "Sjømann" til høyre. Knut Johansen

Siste 17. mai for "Ryfylke"

Dette blir siste 17.mai-helgen at redningsskøyta "Ryfylke" blir å se i området. Til uka setter den kursen nordover for neste helg å bli erstattet av ny båt.